TATA CARA DAN BACAAN SHALAT TARAWIH SENDIRI DI RUMAH

PANDUAN TATA CARA DAN BACAAN SHALAT TARAWIH SENDIRI DI RUMAH LENGKAP . Berikut ini kami akan mengulas beberpa hal mengenai Cara dan Bacaan Sholat Tarawih Yang Benar Sendirian Di Rumah diantaranya Yaitu ::

Bacan shalat tarawih sendiri di rumah Bahasa Arab dan Teks latin

bacaan shalat tarawih 11 rakaat

tata cara dan bacaan shalat tarawih berjamaah ataupun sendirian di rumah

bacaan shalat tarawih Lengkap

bacaan shalat tarawih 20 rakaat

bacaan shalat tarawih sebagai makmum

bacaan shalat tarawih 8,11,23 rakaat

bacaan shalat tarawih muhammadiyah

bacaan shalat tarawih NU

Cara Sholat Tarawih Sendirian Di Rumah

11 Rakaat Sendiri Di Rumah Dan Bacaan Niat Doa Sholat Tarawih Witir

Cara sholat tarawih yang benar berserta bacaannya

Bahwasannya Sholat Tarawih boleh berjamaah dan boleh sendirian. Tata caranya sama. Boleh dilaksanakan 8 rakaat karena berlandaskan kepada hadis ‘Aisyah yang mengatakan “Rasulullah tidak pernah mendirikan salat malam melebihi 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun bulan lainnya, beliau mendirikan empat rakaat yang sangat panjang, kemudian empat rakaat lagi yang sangat panjang, setelah itu salat tiga rakaat” (H.R. Bukhari).

Boleh juga melaksanakannya sebanyak 20 rakaat sebagaimana yang dilakukan sejak masa Umar (dan dihidupan para sahabat lainnya) sampai sekarang. Salat 20 rakaat ini juga dilaksanakan di masjid-masjid besar Islam seperti Masjid al Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Salat tarawih juga boleh juga dilaksanakan dengan empat rakaat salam, empat rakaat salam dan dilanjutkan dengan witir tiga rakaat sebagaimana hadis di atas. Demikian juga boleh dilaksanakan setiap dua rakaat salam, ini berlandaskan kepada hadis yang mengatakan “Salat malam adalah dua rakaat, dua rakaat” (H.R. Jamaah).

Dalam melaksanakan salat tarawih juga disunnahkan duduk sebentar setelah salam, pada setiap rakaat keempat. Inilah mengapa disebut tarawih yang artinya “istirahat”, karena ‘mushali’ duduk sebentar beristirahat setiap empat rakaat. Tidak ada bacaan khusus selama duduk tersebut, namun disunnahkan memperbanyak berzikir. Istilah tarawih sendiri belum ada pada zaman Nabi saw. Pada saat itu salat tarawih hanya disebut dengaan salat malam atau salat ‘qiyam al lail’.

Salat tahajjud adalah salat malam yang dilaksanakan setelah tidur. Apabila salat tarawih dilaksanakan setelah tidur maka ini juga termasuk Sholat tahajjud.

Disunnahkan juga dalam salat tarawih untuk mengeraskan suara dalam membaca Fatihah dan surah. Alangkah baiknya bila Saudara dalam melaksanakan salat tarawih sendiri, digunakan untuk menghafalkan kembali surah-surah Al Qur’an yang pernah Saudara hapal.

Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan di malam bulan ramadhan yang dapat dikerjakan secara sendiri-sendiri atau berjamaah bersama-sama. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah setelah pelaksanaan solat isya sampai dengan terbit fajar shubuh.

Solat trawih hukumnya sunat muakkad / sunat penting yang terdiri dari 8 atau 20 rokaat diakhiri dengan shalat sunah witir 3 roka’at. Setiap dua atau empat roka’at diakhiri satu salam. Pada raka’at kedua ada baiknya membaca surat al-ikhlas setelah membaca surat al-fatihah.

Berikut dibawah ini adalah Cara Bacaan Sholat Tarawih Sendirian di Rumah ::

Bacaannya tetap seperti biasanya, yaitu takbiratul ihram (Allahu Akbar) dilanjutkan baca suratul Al Fatihah dilanjutkan baca surat pendek dalam Al qur’an, ini dilaksanakan 2 rakaat 1 salam, jika dilaksanakan sendiri cukup 2 rakaat x 4 ditutup dg 3 rakaat sholat witir diakhiri salam pada rakaat terakhir Jadi Shalat Tarawih Sendirian di rumah cukup 11 Rakat saja akan tetapi jika anda berniat mengerjakan yang 23 rakaat silahkan saja. bacaan di rakaat terakhir pada sholat witir setelah bacaan Al Fatihah baca surat Al Annas, surat Al Alaq, surat Al Ikhlas

Niat shalat tarawih Sendirian di Rumah adalah: USHALLII SUNNATAT TARAAWIIH RAK’ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI ADAAN LILLAAHI TA’AALAA

Artinya: (didalamhatipadasaat takbiratulihram!) “Aku (niat) shalat sunat tarawih 2 rakaat  karena AllahTa’ala.

Di samping itu, dalam Urutan Bacaan Surat Pendek Shalat Tarawih surat yang dibaca setelah Al-Fatihah sebaiknya adalah :

a. Malam tanggal 1 sampai pertengahan Ramadhan : Setiap rakaat pertama dibaca satu surat dari surat-surat berikut secara berurutan, yaitu : At-Takaatsur, Al-‘Ashr-Al-Humazah, Al-Fiil, Quraisy, Al-Maa’uun, Al-Kautsar; Al-Kaafiruun, An-Nashr dan Al-Lahab. Sedangkan setiap rakaat kedua dibaca surat Al-Ikhlash. b.’ Malam pertengahan sampai akhir Ramadhan,: Setiap rakaat pertama dibaca surat Al-Qadr. Sedangkan setiap rakaat kedua dibaca satu surat dari surat-surat berikut secara berurutan, yaitu : At-Takaatsur, Al-‘Ashr, Al-Humazah,. Al-Fiil, Quraisy, Al^Maa’uun, Al-Kaiitsar, AK Kaafiruuh, An-Nashr dan Al-Lahab.

Setelah Shalat Tarawih sebelum shalat Witir alangkah baiknya membaca Doa Kamilin Setelah Sholat Tarawih ::

ALLAAHUMMAJ ‘ALNAA BIL IIMAANI KAAMILIIN, WA LIL FARAA’iPHI MU’ADDIIN, WA LISH SHALAATI HAAFIZHIIN, WA LIZZAKAAT1 FAA’ILIIN, WA LIMAA ‘INDAKA THAAUBIIN, WA LFAFWIKA RAAJIIN, WA’ BILHUDAA MUTAMASSIKHN, WA ‘ANIL LAGHWI MU’-RmHnN,WA!FTODUNYAAZAAHro^ RAAGHIBIIN, WA BILQADHAA’I RAADHUN, WA BINNA’ M A ATS YAAKIRIIN, WA” ALAL B ALAA’I SHA ABIRIIN. WA TAHTA LIWAAT SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHAL-LALLAAHU’ALAIHIWASALLAMAYAUMALQIYAAMATI SAA’IRHN, WA ILAL HAUDHI WAARIDIIN, WA ILAL JANNATI DAAKHILIIN, WA MINAN NAARI NAAJIIN, WA ‘ALAASARIIRILKARAAMATIQAA’IDIIN,WAMINHUURIN ‘IININ MUTAZAWWIJIIN, WA MIN SUNDUSIW WA ISTABRAQIW WA DIIBAAJIM MUTALABBISIIN, WA MIN THA’AAMIL JANNATI AAKILHN, WA MIN LABANIW WA ‘ASALIM MUSHAFFAN SYAARIBIIN, BI AKWAABIW WA ABAARIIQA WA KA’SIM MIM MA’IIN, MA’AL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM MINAN NABIYYHNA WASH SHIDDIIQIINA WASY SYUHADAA’I WASH SHAALIHIINA WA HASUNA ULAA’IKA RAHIQAA, DZAALIKAL FADHLU MINALLAAHI WA KAFAA BILLAAHI ‘ALIIMAA. WAL HAMDU LILLAAHIRABBIL ‘AALAMIIN

Bacaan Doa Setelah Sholat Witir

syahadat1

    Asyhadu alla ilaha illa Allah

(aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah).

astaghfirullah

   Astaghfirullah (aku mohon ampun kepada Allah)

asalukal

     Allahumma inna as alukal jannata wa a’udzubika minan naar 

(Wahai Tuhanku. sesungguhnya aku memohon surga kepadaMu dan aku berlindung kepadaMu dari siksa neraka)

 

afuwwun

   Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu anna Yaa Kariim
(Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku Yang Maha Mulia)

subhanal

    Subhanal malikil quddus 
(Maha suci Tuhan Yang Merajai lagi Maha Suci)

subbuhun

   Subbuhun quddusun rabbunaa wa rabbul malaa-ikati warruh 

(Maha Suci lagi Quddus Tuhan Kami, Tuhan para Malaikat, dan Malaikat jibril)

 

subhanallah

     Subhanallah walhamdu lillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar, wa Laa haula wa laa quwwata illa billah. 

(Maha Suci Allah, segenap puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah adalah Maha Besar.dan Tiada daya dan tiada kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah)

Kemudian dilanjutkan dengan membaca  Doa Sholat Witir (jangan lupa sebelumnya baca sholawat Nabi, misal “Allahumma sholi ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad“) doanya sebagai berikut  :

doawitir

doa-witir-latin

“Wahai Allah! Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu iman yang tetap, kami memohon kepada-Mu hati yang khusyu’, kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, kami memohon kepada-Mu keyakinan yang benar, kami memohon kepada-Mu amal yang shaleh, kami memohon kepada-Mu agama yang lurus, kami memohon kepada-Mu kebaikan yang banyak, kami memohon kepada-Mu ampunan dan afiat, kami memohon kepada-Mu kesehatan yang sempurna, kami memohon kepada-Mu syukur atas kesehatan, dan kami memohon kepada-Mu terkaya dari semua manusia. Wahai Allah, Tuhan kami! Terimalah dari kami shalat kami, puasa kami, shalat malam kami, kekhusyu’an kami, kerendahan hati kami, ibadah kami, Sempurnakanlah kelalaian (kekurangan) kami, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Zat Yang Paling Penyayang di antara para penyayang, Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada sebaik-baik makhluk-Nya, Muhammad, keluarga dan sahabatnya semua, dan segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam”

Dan setelah itu Jangan Lupa  Bacaan Niat Puasa Ramadhan Sendirian :

“Nawaitu shauma ghodin ‘an adaa-i fardhi syahri Ramadhaani haadzihissanati lillaahi ta’aalaa.”

Jika dirasa info ini penting dan bermanfaat silahkan Share di Berbagao SOSMED yang anda miliki.

Hasil Pencarian Dukun News :

bacaam sholat taraweh sendiri di rumah,tatacara sholat tarawih 11 rakaat di rumah sendiri,tata cara tarawih 23 rakaat sendirian,tata cara shalat terawih dirumah sendiri,tata cara shalat tarawih 23 rakaat sendiri,tata cara shalat tarawih 23 rakaat di rumah,sholat tarawih senidir dirumah,bacaan sholat tarawih 8 rakaat sendirian,bacaan shalat tarawih jika dikerjakan sendirian dibaca secara,urutan cara sholat tarawih dirumah

Bagikan Info Penting Ini ::